Lessen

Je kunt muziekles krijgen via de SRMO wanneer je lid bent van een bij de SRMO aangesloten muziekvereniging. De aanmelding verloopt via de leerlingencoördinator van die vereniging, die jou vervolgens aanmeldt bij het secretariaat van de SRMO. Het secretariaat zal de juiste docent vragen een afspraak met jou te maken voor de eerste les. 
Je krijgt een instrument in bruikleen van je muziekvereniging die jou voor of tijdens je eerste les ontvangt. Een les duurt 20 minuten en in totaal krijg je 38 lessen per jaar. 

Overzicht les aanbod

Houten Blaasinstrumenten

Dwarsfluit

Ellen van den Berg
  Hobo Elise Sluiman
  Klarinet Dominique Zwartelé & Vincent Martig
  Saxofoon Erik-Jan de With Fagot
Koper blaasinstrumenten Trompet, Bugel, Cornet Alex Thyssen 
  Hoorn Alex Thyssen
  Trombone Lennart de Winter
  bariton, tenortuba (euphonium), Tuba Arne Visser
Slagwerk Kleine trom, Pauken, Mallets  Michel Ponsioen & Anneloes Meier 
  Klokkenspel, Xylofoon, Marimba en Vibrafoon Michel Ponsioen & Anneloes Meier 


Lesmateriaal
De docenten van de SMRO besteden tijdens hun lessen aandacht aan verschillende leergebieden, die samen zorgen voor een optimale ontwikkeling van de muzikale persoonlijkheid.

  • cognitief leergebied (muziekleer en gehoorscholing)
  • motorisch leergebied (speelvaardigheden, kundigheden)
  • affectief leergebied (muzikale uitdrukking, beleving, betrokkenheid)

Beginfase (fase A)
De beginfase heeft als doelstelling jou de eerste vaardigheden van het muziek maken bij te brengen en je kennis te laten maken met het samenspel. Deze fase is bedoeld van degenen die nog geen eerdere lessen hebben gehad of die nog niet aan de eisen van niveau A voldoen. 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene muziekleer en gehoorscholing
  • technische speelvaardigheid 
  • muzikale uitdrukkingsvaardigheden
  • samenspelbeoefening
  • kennis van het instrument
  • receptieve/reflectieve vorming (Het kennis laten maken met verschillende muziekstijlen) 

Vervolgfase (fase B,C,D)
In deze fase vormt het spelen in het eigen orkest een ondersteunende activiteit. Tijdens de lessen word je opgeleid tot een zelfstandige muzikant op het niveau B, C of D. De inhoud is een uitbreiding en verdieping van het lesprogramma zoals genoemd bij de beginfase. 
Niveau D is een uitzonderlijk hoog niveau van amateurkunst die aansluit op het muziekvakonderwijs. Daarom is het mogelijk om na het behalen van het D-examen door te stromen naar het Conservatorium.