Examens
De SRMO is gecertificeerd zelf examens af te nemen en diploma’s te verstrekken. De eerste erkende examens werden gehouden in het voorjaar van 2007. Dit betekent dat dit het tiende seizoen is. Eén keer per jaar worden er theorie- en praktijkexamens gehouden. Er zijn 4 niveau’s, A, B, C en D.  Het D-examen is gelijk aan conservatoriumniveau. Na het behalen van het D-diploma is het mogelijk door te stromen naar het Conservatorium. Tussen de examens zit een voorbereidingstijd van gemiddeld twee jaar. Voordat je praktijkexamen gaat doen, moet je eerst je theorie-examen behaald te hebben.

De theorielessen worden verzorgd door Frank Hendriks en Jarmo van Venetië. 

Frank Hendriks
Frank Hendriks begon op 9-jarige leeftijd met het bespelen van de hobo. Sinds 1994 volgde Frank lessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij na zijn Havo diploma, ook zijn opleiding voor Hoboïst afrondde, gevolgd door de opleiding tot Dirigent Hafabra. Naast dat Frank verbonden is bij de SRMO als theorie-docent is hij inmiddels vaste dirigent bij verschillende verenigingen zoals bij de Maaslandse Harmonie sinds 2003 en de Westlandse Harmonie sinds 2005. Als solo-hoboïst is Frank werkzaam bij de Douane Harmonie Nederland. Tevens remplaceert hij regelmatig bij diverse amateur- en beroepsorkesten in Nederland. 

 

Jarmo van Venetië
Jarmo van Venetië is op zijn achtste begonnen met het spelen van de hoorn. Hij heeft op het conservatorium de opleiding Docent Muziek gevolgd waar hij gitaar, drum en piano heeft leren spelen en bovendien heeft hij daar leren dirigeren. Jarmo is werkzaam op het Chr. College de Populier als docent muziek. Bovendien speelt hij als hoornist bij harmonieverenigingen Honsels Harmonie en de Westlandse Harmonie.