Kwaliteitskeurmerk CK

Stichting Regionaal Muziekonderwijs (SRMO)is in 2012 voor het eerst officieel gecertificeerd. De certificering geldt voor een periode van vier jaar. Zodoende is het traject van hercertificering opnieuw doorlopen in 2016, waarna in april 2017 het CK-CultuurKeur keurmerk weer is toegekend door de directie van Hobéon Certificering BV uit Den Haag. De opleiding voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst.

Stichting Regionaal Muziekonderwijs (SRMO) laat zich certificeren, omdat het duidelijkheid wil bieden over de kwaliteit van de muziekopleiding, de organisatie en de dienstverlening. Het kwaliteitskeurmerk staat voor betrouwbaarheid van de instelling. Dat betekent dat de SRMO zijn kwaliteit laat toetsen en kenbaar wil maken aan verenigingen, leerlingen en ouders. Daarbij hoort een team van professionele docenten, dat de kwaliteit van de SRMO kan overdragen.